Witamy na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego
Tomasza Doleżycha

 
O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego prowadzona przez Tomasza Doleżycha świadczy wszechstronną pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych.  Pomoc prawna udzielana jest na każdym etapie działalności – zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych.  Kancelaria świadczy również pomoc w związku z ubieganiem się, realizacją oraz rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Usługi prawne świadczone są z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych oraz etycznych. Dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług Kancelaria współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin prawa i nie tylko.

Domeną Kancelarii jest udzielanie precyzyjnej pomocy prawnej, z zachowaniem standardów etycznych.

Radca Prawny Tomasz Doleżych:
- absolwent studiów prawniczych III stopnia (doktoranckich) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
- ukończył magisterskie studia prawnicze na tymże Wydziale,
- odbył i ukończył aplikację radcowską, złożył z pozytywnym wynikiem egzamin oraz został wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
- doświadczenia zdobywał podczas pracy przy realizacji wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także podczas realizacji zadań dla kancelarii radcowskich z obszaru województwa śląskiego.

Oferta

Zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii:

Kancelaria świadczy pomoc prawną polegającą na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, a także na sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz umów.

Kancelaria oferuje również zastępstwo przed urzędami bądź sądami w charakterze pełnomocnika.

Zasadniczo pomoc udzielana jest w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, nadto również w sprawach o wykroczenia. Kancelarię cechuje indywidualne podejście do klientów i ich problemów, tak więc zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia możliwej ścieżki oraz rodzaju pomocy również z innych dziedzin prawa.

Specjalnością Kancelarii wynikającą z doświadczenia zawodowego, jest pomoc prawna w zakresie ubiegania się o dofinansowanie, przy realizacji oraz rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Kancelaria posiada również wieloletnie doświadczenia nabyte w trakcie pracy zawodowej oraz wolontariatu w obsłudze prawnej stowarzyszeń oraz fundacji. W związku z tym Kancelaria oferuje obsługę organów stanowiących, zarządzających i kontrolnych ngo, a także pomoc prawną przy realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

Zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii osoby fizyczne, przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe !

 

Kontakt

ul. Kamionki 10
44-295 Lyski

tel. 505 730 268
e-mail: kancelaria.dolezych@gmail.com

 
Referencje

O Kancelarii mówią inni:

Karta Młodego Przedsiębiorcy